I SBL laver vi nogle meget faste aktiviteter hen over året. Men der er også plads til impulsive ideer. Nedenfor kan du se hvad der er planlagt i den kommende tid. Klubture til andre havne, vil også fremkomme under aktiviteter.
Har du selv lyst til at bidrage med noget, er du mere end velkommen. Skriv til sekretær Charlotte Hornslet, så sørger hun for den videre formidling.

Planlagte aktiviteter:

  • 14/3-2024 SBL generalforsamling
  • 20/4-2024 Stander ophal
  • 18/5 2024 Pinsetur til Ofelia plads
  • 23/6-2024 Sankt Hans
  • 14/9-2024 Afrigger tur til Ofelia plads
  • 5/10-2024 Stander nedhal
  • 8/12-2024 Julehygge og banko

Vigtigt! Generalforsamlingen er årets vigtigste møde, hvor vi opfordrer alle SBL medlemmer til at deltage og dermed have mulighed for at påvirke hvad der skal ske i klubben og i hele havnen. Der skal vælges til SBL’s bestyrelse, diverse udvalg, Havnebestyrelsen og Repræsentantskabet, som er øverste myndighed i havnen. Du bliver ikke tvunget ind i noget som helst, hvis du ikke har lyst. Men har du noget på hjertet, så er det denne aften, der skal prioriteres.

SBL har p.t. ét medlem (normalt to) i Havnebestyrelsen, der skiftevis er på valg hver andet år. Ligeledes har havnen et repræsentantskab, hvor SBL p.t. har 7 medlemmer.